trunderup elteknink trunderup elteknink trunderup elteknink

Umiddelbart er der ikke ud fra måleresultaterne nogen forskel på
energiforbruget ved brugsgenstande baseret på switch-mode strømforsyninger selvom forsyningsspændingen varieres med ± 10 %.
Imidlertid transporteres strøm­men til brugsgenstanden gennem et ledningsnet. I det­te ledningsnet er der et strømvarmetab, som er
proportionalt med strømstyrken kvadreret.

saldi

Trunderup Elteknik bruger SALDI

Enkeltmandsvirksomhed med fokus på kvalitetsarbejde til en overkommelig pris.